Zrytualizowana polityka. Znaki, gesty i władza...

Historia

Informacje

Książka ta dotyczy kwestii politycznych, rozpatrywanych z punktu widzenia rytualności, koncentruje się na semiotycznych i społecznych komponentach rytualnego zachowania i procesach powstawania rytuału. Jej celem nie jest przedstawienie zbioru wszystkich rzymskich rytuałów. Książce tej...

Cena: 30,03
Dostępność: dostępny od ręki