Źródła sukcesu pedagogicznego animatorów kultury muzycznej

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Książka Źródła sukcesu pedagogicznego animatorów kultury muzycznej. Studium przypadkówskłada się z dwóch części tematycznych. Część pierwsza, opisująca kontekst teoretyczno-metodologiczny, zawiera trzy rozdziały. Pierwszy z nich, Animacja kulturalna - geneza, pojęcie, funkcje,...

Cena: 20,50
Dostępność: dostępny od ręki