Zarządzanie wiedzą w organizacjach typu born global

Ekonomia i finanse

Informacje

Publikacja jest poświęcona problematyce zarządzania wiedzą w organizacjach born global, czyli takich, w których przychody z eksportu stanowią znaczącą część sprzedaży. Firmy typu born global przeczą klasycznym teoriom internacjonalizacji, które mówią o procesie stopniowego,...

Cena: 40,95
Dostępność: dostępny od ręki