Wytyczne w zakresie audytowania wg ISO 19011:2011 wsparciem dla właściwej realizacji procesu auditu

E-książki

Informacje

gazeta wojskowa

Praktycznie każdy standard, który dotyczy systemu zarządzania zawiera wymaganie, na mocy którego w organizacji powinny być przeprowadzane audity gazeta wojskowa wewnętrzne. To wymaganie jest traktowane jako jedno z kluczowych i krytycznych. Jest ono związane z funkcjonowaniem określonego systemu...

Cena: 17,43 19,92 zł
Dostępność: sprawdź w sklepie