Wola powszechna w filozofii politycznej

E-książki

Informacje

Książka jest poświęcona kategorii woli powszechnej oraz roli, jaką można przypisać jej niektórym odczytaniom w kontekście współczesnej filozofii politycznej. Autor śledzi narodziny i rozwój tej idei w czasach antycznych,średniowiecznych, nowożytnych i współczesnych, najwięcej...

Strona startowa