W kręgu problemów edukacji i dydaktyki polonistycznej na łamach czasopisma Nowe Tory (1906-1914)

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Miesięcznik "Nowe Tory" był jednym z ogniw szybkiego rozkwitu polskiej myśli pedagogicznej w Królestwie Polskim oraz dynamicznego rozwoju prądów w nauczaniu literatury ojczystej i języka narodowego w zaborze rosyjskim. Periodyk skupiał czołowych polskich pedagogów i działaczy...

Strona startowa