Tomasza z Akwinu Lectura Super Matheum Cap I-II

Książki tematyczne, czasopisma

Informacje

Lectura super Matheum jest jednym z tych dzieł Tomasza z Akwinu, które być może na zawsze miało pozostać nieznane szerszemu gronu odbiorców. Zachowane jedynie w notatkach (reportationes) dwóch studentów - Piotra z Andrii i Leodegara z Besanon - nie zostało przez Tomasza ani zredagowane,...

Strona startowa