Powieści sensacyjne. Miałem tylko jedno życie. Kobiety i telefon. Przygoda w Warszawie. Zbrodnia w dzielnicy północnej

Literatura faktu, reportaż

Informacje

Miałem tylko jedno życie, Kobiety i telefon, Przygoda w W arszawie, Zbrodnia w Dzielnicy Poacute;łnocnej Trzeci tom dzieł zebranych Stefana Kisielewskiego zbiera jego powieści sensacyjne. Kisiel w latach 50. XX wieku planował napisać cykl dwunastu powieści kryminalnych o plagach...

Strona startowa