Polska i Polacy w literaturze francuskiej (XIV-XIX w.)

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Opracowanie jest pierwszą w języku polskim tak szeroką prezentacją poloników w literaturze francuskiej. Gromadzi 156 tekstów lub fragmentów tekstów, jakie https://agamar.eu/ poświęcili Polsce i Polakom pisarze francuscy w okresie od XIV wieku po rok 1918; każdy z nich opatrzony został notą...

Strona startowa