Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników - obowiązki pracodawcy i płatnika składek

E-książki

Informacje

Po uzyskaniu zgody na podnoszenie kwalifikacji pracownik ma prawo ubiegać się o urlop szkoleniowy albo zwolnienie na czas zajęć i dojazdu na nie (jeżeli podnosi kwalifikacje w formie, która uprawnia do takich świadczeń). Jeśli jednak pracodawca chce przyznać mu dodatkowe świadczenia i...

Strona startowa