Podatki 2013 Teksty ustaw i rozporządzeń

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Stan prawny: 1 stycznia 2013 r.Podatki 2013, to najbardziej kompleksowy zbiór aktów prawnych dostępnych na rynku dotyczących tematyki podatków.W książce zamieszczono następujące ustawy podatkowe: Ordynację podatkową, ustawę o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i...

Strona startowa