Patofizjologia człowieka w zarysie

Medycyna

Informacje

Jest to podręcznik z zakresu patofizjologii, podzielony na 21 rozdziałów, które odpowiadają działom włączonym do programu nauczania patofizjologii.Ułatwia on zrozumienie powiązania nauk podstawowych z zagadnieniami medycyny klinicznej. Położono w nim szczególny nacisk na zrozumienie...

Strona startowa