Partycypacja publiczna w zarządzaniu rozwojem lokalnym

Polityka

Informacje

garett gt18

Monografia poświęcona jest ważnej i w warunkach polskich słabo rozpoznanej problematyce partycypacji publicznej w zarządzaniu rozwojem lokalnym. garett gt18 Od kilku dekad zaobserwować można pogłębiający się proces odchodzenia od tradycyjnych, hierarchicznych relacji pomiędzy państwem i jego...

Cena: 22,50
Dostępność: dostępny od ręki