O różnorodności kulturowej w monokulturowej Polsce

Kultura i sztuka

Informacje

Nastanie logiki wolnego rynku, a wraz z nią zdominowanie życia publicznego przez zasadę konkurencji miało #8211; zgodnie z integracja sensoryczna założeniami liberałów gospodarczych #8211; skutkować różnorodnością nie tylko ofert konsumpcyjnych, ale także idei, stylów życia, religii, koncepcji...

Strona startowa