Nowe Formy i normy, czyli poprawna polszczyzna w praktyce

Nauki humanistyczne

Informacje

Książka zawiera ćwiczenia z kultury języka polskiego i ich rozwiązania. Omawia najbardziej typowe i najczęstsze błędy językowe popełniane przez Polaków. Jest wykładnią normy językowej - wszystkie zamieszczone w niej rozstrzygnięcia normatywne są zgodne z przyjętymi w Wielkim...

Strona startowa