Miejsca Leśmiana

E-książki

Informacje

Nie jest to książka o Leśmianie, lecz o wielu "Leśmianach" jako tworach krytycznoliterackiej imaginacji. Przedstawia proces wcielania się twórczości poety w dyskurs krytyczny - proces długotrwały, bo zapoczątkowany ponad sto lat temu i nadal niezakończony, a przy tym przebiegający w...

Strona startowa