Kultura pisma i książki w żeńskich klasztorach dawnej Rzeczypospolitej XVI-XVIII wieku

E-książki

Informacje

dieta z dostawą

Uchwały soboru trydenckiego (1545-1563) - stanowiące reakcję na reformację i poglądy Marcina Lutra na monastycyzm - wpłynęły na odnowę dieta z dostawą życia religijnego i zakonnego w całej ówczesnej katolickiej Europie. Rozwój duchowej żarliwości, zwłaszcza w pierwszej połowie XVII w., powodował...

Cena: 73,50 76,38 zł
Dostępność: sprawdź w sklepie