Kryzysy gospodarcze a wiarygodność sprawozdań finansowych

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Książka zajmuje się szeroko rozumianą praktyką przestępstw gospodarczych. W rozdziale I zaprezentowano istotę oraz rodzaje nadużyć finansowych. Dokonano ich szerokiej klasyfikacji oraz zaprezentowano wyniki badań z zakresu skali przestępczości gospodarczej w kraju i na świecie. W...

Strona startowa