Kontrola PIP w 2017. Prawa i obowiązki pracodawcy

E-książki

Informacje

W publikacji zostały szczegółowo omówione takie zagadnienia jak: przebieg kontroli, powody przeprowadzenia kontroli, prawa i obowiązki zadłużona spółka inspektorów pracy oraz pracodawcy, treść protokołu pokontrolnego, wniesienie zastrzeżenia do protokołu, procedura odwoławcza, kary za wykroczenia...

Strona startowa