Identyfikowanie i zaspokajanie potrzeb społecznych w niepublicznych szkołach podstawowych

E-książki

Informacje

Publikacja ma charakter empirycznego studium porównawczego różnych typów niepublicznych szkół podstawowych działających na terenie województwa świętokrzyskiego (badanie pełne). Przeanalizowano identyfikowanie i zaspokajanie potrzeb społecznych najważniejszych zbiorowości szkolnych:...

Strona startowa