Ideał chrześcijanina w świetle pism Tertuliana

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Autorka książki jest filologiem klasycznym, wykładowcą w Jagiellońskim Centrum Językowym UJ. Od początku łączy pracę dydaktyczną z działalnością naukową, której owocem są opublikowane przez nią artykuły i rozprawy na temat literatury starożytnej, jak np. Nowele Petroniusza i...

Strona startowa