Hodowla lasu

Technika, rolnictwo, mechanika

Informacje

Skłonieni przez Wydawnictwo do opracowania drugiego wydania podręcznika hodowli lasu, jesteśmy w pełni świadomi wielu braków, jakimi jest obarczony. Niedoskonałość podręcznika pochodzi przede wszystkim z jego uniwersalności. Rzecz prosta, że podręcznik przeznaczony dla młodzieży...

Strona startowa