Generałowie i admirałowie Wojska Polskiego 1943-1990 A-H

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Intencją Autora w zaprezentowanej Czytelnikom obszernej, czterotomowej publikacji było opracowanie i usystematyzowanie licznych materiałów, jakie do tej pory ukazały się drukiem, przedstawiających sylwetki i biografie generalicji i admiralicji tego okresu.

Strona startowa