Formy organizacyjno-prawne jednostek sektora finansów publicznych po zmianach

Czasopisma, periodyki

Informacje

W poradniku przedstawiono schematy księgowań związanych:- ze szczególnymi zasadami rachunkowości jednostek budżetowych na tle zasad wynikających z ustawy o rachunkowości- z likwidacją niektórych form organizacyjno-prawnych- z likwidacją rachunków dochodów własnych i wyodrębnionych...

Strona startowa