Europa socjalna. Iluzja czy rzeczywistość?

Historia

Informacje

Działalność w dziedzinie polityki społecznej jest bez wątpienia coraz istotniejszym fragmentem aktywności Unii Europejskiej. Wzmocniło ten stan rzeczy wejście w życie w grudniu 2009 r. Traktatu Lizbońskiego, który m.in. nadał prawny charakter Karcie Praw Podstawowych, zawierającej...

Cena: 44,59
Dostępność: dostępny od ręki