Ekonomiczne i polityczne wyzwania we współczesnym ładzie globalnym

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Książka ukazuje współczesneprzemiany cywilizacyjne określane mianem globalizacji w wymiarze ekonomicznym, politologicznym oraz społeczno-kulturowym. W postrzeganiu współczesnego świata dużą nośność poznawczą zdobywa kategoria "globalizacja". Zwykle rozumie sie przez nią procesy...

Strona startowa