Dziennikarstwo a literatura w XX i XXI wieku Podręcznik akademicki

Kultura i sztuka

Informacje

Dziennikarstwo a literatura w XX i XXI wieku to podręcznik przeznaczony dla studentów dziennikarstwa i komunikacji społecznej do przedmiotu Główne nurty kultury światowej i polskiej XX i XXI wieku na studiach drugiego stopnia. Zawarte w nim teksty mówią nie tylko o literackich korzeniach...

Strona startowa