Dydaktyka szkolna dla kandydatów na nauczycieli

Podręczniki

Informacje

Dydaktyka to jedna z najważniejszych nauk pedagogicznych w procesie kształcenia kandydatów na nauczycieli. Przyszły nauczyciel w trakcie studiowania dydaktyki rozumianej jako teoria kształcenia (nauczania #8211; uczenia się i wychowania) powinien zdobyć podstawowe wiadomości i...

Strona startowa