Drogi chrześcijaństwa

Książki tematyczne, czasopisma

Informacje

Na książkę składa się jedenaście wykładów wygłoszonych przez wybitnych przedstawicieli różnych kościołów chrześcijańskich w ramach serii spotkań zorganizowanych przez redakcje Jednoty " i "Więzi ". Autorzy zostali poproszeni o przedstawienie tych elementów doktryny swoich...

Strona startowa