Czynniki sukcesu i poziom wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w Polsce

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

W książce zaprezentowano wyniki badań dotyczące wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) przez trzech kluczowych interesariuszy społeczeństwa informacyjnego, a mianowicie gospodarstwa domowe, przedsiębiorstwa i administrację publiczną. Czytelnicy znajdą w niej...

Strona startowa